Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Strojstav CM s.r.o.

Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Strojstav CM s.r.o.

Spoločnosť Strojstav CM s.r.o. zrealizovala projekt „Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Strojstav CM s.r.o.“ vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Hlavným zámerom projektu bolo zvýšenie sektorových zručností zamestnancov spoločnosti v oblasti výroby, v oblasti technickej prípravy výroby a kontroly, ale tiež aj oblastiach ekonomicko-personálnych a obchodných. Signifikantnou črtou spoločnosti je jej pôsobenie v segmente kusovej až malosériovej výroby. V rámci projektu si zamestnanci prehĺbili zručnosti vo svojej profesii, získali nové informácie a návyky a čiastočne boli preškolení aj na ďalšie profesie vo svojej branži.
Celkovým zvýšením sektorových zručností spoločnosť, ako výrazný exportér, zvýšila konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch, vytvorila podmienky pre trvalý a udržateľný rast.

 

Image
Image
Image