Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Strojstav CM s.r.o.

Projekt

Rozvoj sektorových zručnosti v spoločnosti Strojstav CM s.r.o.

Projekt  realizovaný vďaka podpore:

www.esf.gov.sk   /   https://www.mpsvr.sk/esf/

 

www.ia.gov.sk

 

Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Strojstav CM s.r.o. Spoločnosť Strojstav CM s.r.o. zrealizovala projekt „Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Strojstav CM s.r.o.“ vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.Hlavným zámerom projektu bolo zvýšenie sektorových zručností zamestnancov spoločnosti v oblasti výroby, v oblasti technickej prípravy výroby a kontroly, ale tiež aj oblastiach ekonomicko-personálnych a obchodných. Signifikantnou črtou spoločnosti je jej pôsobenie v segmente kusovej až malosériovej výroby. V rámci projektu si zamestnanci prehĺbili zručnosti vo svojej profesii, získali nové informácie a návyky a čiastočne boli preškolení aj na ďalšie profesie vo svojej branži.Celkovým zvýšením sektorových zručností spoločnosť, ako výrazný exportér, zvýšila konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch, vytvorila podmienky pre trvalý a udržateľný rast.  

Projekt  realizovaný vďaka podpore:

www.esf.gov.sk   /   https://www.mpsvr.sk/esf/

 

www.ia.gov.sk