Hutnícke omietacie a betónovacie zariadenie

Torkrétovací stroj pre nanášanie suchých betónových zmesí

Torkretovací stroj určený k nástreku betónových a žiarobetónových zmesí