Zhuťňovacie zariadenie

Rotačné aplikačné zariadenie

Rotačné aplikačné zariadenie

Torkretovací stroj určený k nástreku betónových a žiarobetónových zmesí