VP01

Zhuťňovacie zariadenie

Zariadenie „VIBROVPICH“ je určené na prevzdušnenie a zhutnenie žiaruvzdornej zásypovej zmesi pre dná oceliarskych pecí. Zariadenie Vibro Vpich je ovládané len stlačeným vzduchom bez pripojenia na elektrickú sieť.
Zrýchľuje obnovu pece, znižuje fyzickú námahu, zlepšuje kvalitu finálnej práce, čím prispieva k znižovaniu nákladov a k lepšiemu využitiu výrobného potenciálu oceliarne.
Zariadenie pozostáva s úpravnej jednotky vzduchu a 1 až 4 ks vpichovacích vibrátorov schopných pracovať v režime 1 až 4 ks súčasne, vrátane všetkých pripojovacích vzduchových hadíc.

Zariadenie je napájané stlačeným vzduchom cez odvodňovací filter a zaolejovaciu jednotku.
Parametre

Technické údaje

     

Rozmery

     

Dĺžka

Šírka

Výška

Hmotnosť

500 mm

250 mm

900 mm

28 kg

Požadované média

Slačený vzduch 1"G, max. 6 bar, 1-4 x 270 dm3/h