RAZ 2

Rotačné aplikačné zariadenie

Zariadenie ROTOR RAZ 2 je vyrobená na základe najnovších technických poznatkov z oblasti konštrukcie a bezpečnosti obsluhy a je ďalším z úspešnej rady výrobkov Strojstav CM s.r.o. Je určené pre veľké hutnícke prevádzky najmä pre oceliarne s kontinuálnym liatím ocele.
 
Masívna konštrukcia a usporiadanie jednotlivých prvkov umožňuje pohodlnú údržbu a opravy a prispieva k celkovej spoľahlivosti zariadenia.  Rotačné aplikačné zariadenie ROTOR RAZ 2, ktorého súčasťou je torkretovací stroj je určené na nanášanie žiaruvzdorných magnezitových a betónových zmesí na steny oceliarenských paniev, pecí a pod. kruhového prierezu.
Suchá zmes dodávaná vo vreciach sa plní do zásobníka torkretovacieho stoja, ktorý je vybavený trhačom vriec. Pomocou tlakového vzduchu je zmes dopravnou hadicou dodávaná do striekacieho zariadenia ROTOR RAZ 2, ktoré je zavesené na el. kladkostroji. V tomto zariadení dochádza k premiešaniu s vodou a nanášaniu na omietanú plochu.Rotačné aplikačné zariadenie ROTOR sa skladáz:

-    torkretovacieho stroja
-    striekacieho zariadenia ROTOR
-    rozvodného systému pre vodu a vzduch
-    elektrického rozvádzača
-    diaľkového ovládania

Hutnícke torkretovacie  zariadenie ROTOR RAZ 1, RAZ 2 (ďalej len ROTOR) tvorí profesionálnu zostavu pre výrobu, dopravu a aplikáciu žiaruvzdorných betónových nástrekov na panvy, pece a iné hutnícke zariadenia kruhového prierezu. ROTOR RAZ 1 je konštruovaný pre panvy s vnútorným priemerom od 2,5 do 4,5 m, RAZ 2 od 1,2 do 3,5 m.Toto zariadenie je výsledkom viac ako tridsaťročnej tradície a skúseností s výrobou stavebnej techniky a viac ako desaťročných skúseností s aplikáciou týchto strojov v hutníctve.

Parametre
Technické údaje  
Výkon motora  
Torkretovací stroj 2,2 kW
Rotor 0,25 kW
Kladkostroj 1,5 kW
Prevázdkové napätie 400 V, 50 Hz
Pripojenie na el. sieť TN-S 230/400V, 50 Hz
 Ovládacie napätie  24 V, 50 Hz
Technický výkon 1,2 m3/hod
Dopravná vzdialenosť max. 100 m
Dopravná hadica zmesi DN 42
Pracovný pretlak vzduchu 0,5 až 0,6 MPa
Spotreba vzduchu 2 až 5 m3/ min
Hmotnosť zariadenia 990 kg