GS 800

Rotačné čistiace zariadenie

Rotačná hlava s reťazami je určená k čisteniu povrchu koryta od strusky a taveniny. Kryt reťazovej hlavy slúži k ochrane okolia od lietajúcich častí strusky.

Náhon reťazovej hlavy je určený pre pripojenie reťazovej hlavy, ktorá a používa k čisteniu povrchu koryta od strusky a taveniny.

Rotačná hlava je osadená reťazami, ktoré svojou rotáciou umožňujú čistenie povrchu koryta. Je pripevnená k výstupu náhonu reťaz. hlavy, ktorý slúži k vyvodeniu rotácie reťazovej hlavy. Rotačný pohyb zabezpečuje el. motor cez planétový prevodku. Na telese náhonu je prichytený ochranný kryt. K nosnej doske náhonu je pružne prichytená rukoväť, na ktorej je aj el. vypínač el. motora. Vypínačom sa ovláda otáčanie reťazovej hlavy.

 

Parametre
Technické údaje   Rozmery  
Výkon motora 4,0 kW Výška 3400 mm
Prevádzkové napätie 400 V, 50 Hz Šírka 880 mm
Pripojenie na el. sieť TN - S 3P+N+PE 50 Hz, 400 V. Dĺžka 1140 mm
Celkový príkon 8,3 A Hmotnosť 550 kg
Dĺžka rotačnej hlavy 880 mm    
Priemer hlavy s reťazami 770 mm    
 Typ reťaze 16x45-306 STN 02 3217 6 článkov    
Otáčky  274 ot./min.