Rozvoj zručností na podporu trhu práce v spoločnosti Strojstav CM s.r.o.

Naša spoločnosť #StrojstavCM s.r.o. sa opäť zúčastnila projektu - Operačný program Ľudské zdroje, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
www.esf.gov.sk


www.employment.gov.sk

 

Projekt  realizovaný vďaka podpore:
www.esf.gov.sk  /  https://www.mpsvr.sk/esf/ 
www.employment.gov.sk

program