P 82

Kontinuálna miešačka

Kontinuálna miešačka PUTZOMIX P 82 slúži na prípravu rôznych druhov mált a betónov zo suchých zmesí. Miešačka sa plní vrecovanou zmesou alebo zo sila, či vhodného zásobníka. Dávkovanie vody do miešacej rúry je automatické a množstvo vody je meniteľné podľa potreby vo veľkom rozsahu. Koncepcia stroja je stavebnicová. Rôznou kombináciou podávacieho a miešacieho hriadeľa je možné zabezpečiť širokú paletu požiadaviek zákazníka na jej použitie.

Parametre
Technické údaje   Rozmery  
Plniaca výška 1400 mm Dĺžka 2200 mm
Napäťová sústava TNS 400 V, 50 Hz Šírka 740 mm
Výkon 3,6 m3/h Výška 1400 mm
Max. veľkosť kameniva 4 mm Hmotnosť 277 kg
Výkon elektromotora 5,5 kW