VP01

Oduzdušňovacie vibračné zariadenie

Zariadenie Vibro Vpich je ovládané len stlačeným vzduchom bez pripojenia na elektrickú sieť.
Zrýchľuje obnovu pece, znižuje fyzickú námahu, zlepšuje kvalitu finálnej práce, čím prispieva k znižovaniu nákladov a k lepšiemu využitiu výrobného potenciálu oceliarne.
Zariadenie pozostáva s úpravnej jednotky vzduchu a 1 až 4 ks vpichovacích vibrátorov schopných pracovať v režime 1 až 4 ks súčasne, vrátane všetkých pripojovacích vzduchových hadíc.

Parametre

Technické údaje

     

Rozmery

     

Dĺžka

Šírka

Výška

Hmotnosť

500 mm

250 mm

900 mm

28 kg

Požadované média

Slačený vzduch 1"G, max. 6 bar, 1-4 x 270 dm3/h