PVGM

Torkretovací stroj určený k nástreku betónových a žiarobetónových zmesí

Torkretovací stroj PVGM je určený na striekanie betónových alebo žiarobetónových zmesí suchou cestou tj. transportom zmesi bez prístupu vody po celej dráhe zmesi od stroja cez dopravné hadice (rúry za tepla) k torkretovacej pištoli. K zvlhčeniu zmesi dochádza až pri nástreku zmesi v torkretovacej pištoli. Výhoda tejto technológie je najmä vysoká výtoková rýchlosť materiálu z trysky torkretovacej pištole (až 30m/s) ktorá umožňuje dokonalé zhutnenie zmesi a tým vysokú pevnosť nastriekaného betónu. Stroj sa skladá z tlakovej nádoby ktorá disponuje lievikom na trhanie bigbagov ktorý má implementovaný uzatvárací zvon ovládaný vzduchom. Tlaková nádoba sa napĺňa materiálom cez lievik priamo z BIG-BAGov. Zvon sa po naplnení dvíha a uzavrie tlakovú nádobu. Z tlakovej nádoby je suchý materiál dopravovaný pomocou vysokého tlaku vzduchu cez hadice do torkretovacej pištole kde sa zvlhčuje vodou a aplikuje podľa potreby. Pre lepší posuv suchého materiálu do ejektora je tlaková nádoba v spodnej časti vybavená pneumatickým vibrátorom. Operátor ovláda stroj pomocou horizontálne umiestnenej batérie s ergonomickým ovládaním pomocou ventilov.

Parametre
Technické údaje  
Objem tlakovej nádoby  600 l
Požiadavka na zdroj stačeného vzduchu pripojenie 1´´, tlak max 6 bar
Zrnitosť  5 mm
Horizontálne dopravná vzdialenosť  max 50 m
Vertikálna dopravná vzdialenosť  max 20 m
Maximálny výkon 3 m3/hod
Maximálna vlhkosť zmesi  4 percentá