PX 200 cast

Pneumatický dopravník na žiaruvzdorné betónové zmesi

Čerpadlo na betónovú zmes PX 200cast slúži na výrobu a dopravu žiaruvzdorných betónových zmesí.  Zmes, ktorá sa dodáva vo veľkoobjemových vreciach sa pomocou žeriavu plní do tlakovej nádoby. Miešacie lopatky musia byť počas plnenia v pohybe. Súčasne so zmesou sa pomocou dávkovača vody do nádoby pridá požadované množstvo vody s presnosťou dávkovania ± 1 liter. Veko tlakovej nádoby je vybavené posilňovačom , ktorý umožňuje ľahšiu manipuláciu.

Zamiešaná zmes uzatvorená v tlakovej nádobe sa pohybmi lopatiek a stlačeným vzduchom / horný vzduch / premieša a prevzdušní. Správne zamiešanie zmesi sa indikuje na zabudovanom ampérmetri, ktorý zobrazuje odber elektromotora.

Miešanie zmesi je vykonávané pomocou elektromotora s výkonom 11 kW. Pri zamiešanej zmesi odber elektromotora podstatne poklesne. Lopatky zmes súčasne posúvajú a dávkujú do výtlačného hrdla nádoby. Prídavný / spodný vzduch I / vstupujúci do výtlačného hrdla vytláčanú zmes ďalej posúva, čím vzniká v hadiciach jej rovnomerný pohyb.

Doprava zmesi prebieha v zhlukoch. Aby sa zmes pri prerušení práce nevracala z hadíc späť do nádoby a tiež aby sa ešte nezamiešaná zmes nedostala do hadíc, je stroj vybavený  tzv. " QUETSCH "  ventilom, ktorý uzavrie výstupné hrdlo nádoby. Zmes z hadíc vytlačíme prídavným vzduchom  / spodný II / , ktorý je privádzaný za tento ventil. Manipulácia s dopravnou hadicou je uľahčená koncovkou s rukoväťou, ktorá umožňuje dodávku zmesi na ľubovolne miesto pracovného priestoru.

Parametre
Technické údaje   Rozmery  
Technický výkon 4m3/h Výška 1200 mm
Pracovný pretlak v nádobe 0,8 MPa Šírka 1400 mm
Maximálny pracovný pretlak v nádobe 1,0 MPa Dĺžka 1400 mm
Plniaca výška 1500 mm Hmotnosť 860 kg
Užitočný objem tlakovej nádoby 200 dm3    
Geometrický objem tlakovej nádoby 250 dm3    
 Maximálna zrnitosť kameniva  16 mm    
Doprava zmesi  prerušovaná    
Dopravná vzdialenosť:      
horizontálna 100 m    
vertikálna  40 m    


Príslušenstvo
 Dopravné potrubie DN 63 á 10 m  1 ks
 Kozlík  1 ks
 Spojka SKG 19  1 ks
 Čistiace teleso DN 63  2 ks
 Mastiaci lis 125  1 ks
 Kľúč rozvádzača  1 ks
 Zástrčka mennekes 6  1 ks