PX 800

Pneumatický dopravník na žiaruvzdorné betónové zmesi

Pneumatický dopravník na betónovú zmes PNEUMIX® PX 800 je optimalizovaný na výrobu a dopravu žiaruvzdorných betónových zmesí. Osvedčený spôsob miešania, použitie oteruvzdorných materiálov, jemné nastavenie dávkovania vody a monitoring miešacieho procesu sú dôvody, pre ktoré PNEUMIX PX® 800 je najviac používaným strojom v hutníctve, na betónovanie výtokov a žľabov pri výrobe surového železa, pri výrobe ocele na betónovanie oceliarenských panví a poklopov. Keďže stredobodom pozornosti dizajnérov je vždy človek, PNEUMIX® PX 800 je vybavený otočným ramenom, ktoré uľahčuje a spresňuje manipuláciu s hadicou na dopravu betónovej zmesi. PNEUMIX® PX 800 je spojením vysokej spoľahlivosti, nekompromisného výkonu a precíznej ergonómie.

Parametre
Technické údaje   Rozmery  
Objem tlakovej nádoby 800 l Výška 1970 mm
Veľkosť dávky 1 t Šírka 1710 mm
Výkon motora 22kW Dĺžka 3230 mm
Prevádzkové napätie TN-S 230/400V,50Hz (TN-C 400V,50Hz) Hmotnosť 1940 kg
Ovládacie napätie 24 V, 50 Hz    
Technický výkon 10 m3/hod.    
       
Dopravná vzdialenosť      
-horizontálne 100 m    
Max. zrnitosť kameniva 32 m    
Tlak v dopravnom potrubí max 1,0 Mpa    


Príslušenstvo
Hadica I DN á 4,5 m  1  ks             
 Hadica II DN 100 á 4,5 m  1 ks
 Čistiace teleso DN 120  2 ks
 Pohyblivý prívod. kábel á 20 m  1 ks
 Spojka hadicová DN 100  3 ks
 Kľúč rozvádzača  1 ks
 Spojka GSK 19  1 ks
 Spojka SKG 19  1 ks
 Mastiaci lis 125  1 ks
 Hadica na vzduch DN 19 á 20 m  1 ks
 Hadica na vodu DN 19 á 20 m  1 ks
 Kábel  1 ks