PX 660

Pneumatický dopravník na žiaruvzdorné betónové zmesi

Pneumatický dopravník na betónovú zmes PNEUMIX® PX 660 je optimalizovaný na výrobu a dopravu žiaruvzdorných betónových zmesí. Osvedčený spôsob miešania, použitie oteruvzdorných materiálov, jemné nastavenie dávkovania vody a monitoring miešacieho procesu sú dôvody, pre ktoré PNEUMIX PX® 660 je najviac používaným strojom v hutníctve, na betónovanie výtokov a žľabov pri výrobe surového železa, pri výrobe ocele na betónovanie oceliarenských panví a poklopov. Keďže stredobodom pozornosti dizajnérov je vždy človek, PNEUMIX® PX 660 je vybavený otočným ramenom, ktoré uľahčuje a spresňuje manipuláciu s hadicou na dopravu betó-novej zmesi. PNEUMIX® PX 660 je spojením vysokej spoľahlivosti, nekompromisného výkonu a precíznej ergonómie.

Parametre
Technické údaje   Rozmery  
Objem tlakovej nádoby 660 l Výška 1850 mm
Veľkosť dávky 0,75 t Šírka 1400 mm
Technický výkon 10 m3/hod. Dĺžka 2880 mm
Dopravná vzdialenosť   Hmotnosť 1740 kg
- horizontálne 100 m    
- vertikálne 40 m    
Výkon elektromotora 22 kW  


Príslušenstvo
Hadica I DN 100  á 4,5m 1 ks    
Hadica II DN 100  á 4,5 m 1 ks
Čistiace telso DN 120 2 ks
Pohyblivý prívod. kábel á 20 m 1 ks
Spojka hadicová DN 100 3 ks
Kľúč rozvádzča 1 ks
Spojka GSK 19 1 ks
Spojka SKG 19 1 ks
Mastiaci lis 125 1 ks
Hadica na vzduch DN 19 á 20m 1 ks
Hadica na vodu DN 19 á 20m 1 ks
Kábel 1 ks